วันที่ 24 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหว...

Read more

วันที่ 19 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2563  นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะกรรมกา...

Read more

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

15 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น.-12.00 น. นายสมเดียว  เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ. อุตรดิตถ์ วิทยากรบรร...

Read more

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

14 ธันวาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา จัดกิจกรรม ศธ...

Read more

วันที่ 5 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางพรปวีณ์ คงนัน...

Read more

วันที่ 4 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่...

Read more

วันที่ 3 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเป...

Read more

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ดร.ชูสิน  วรเดช รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 พ...

Read more

 

 

เผยแพร่ผลงานงานวิจัย