ประชุมวันที่ 10 กันยายน 2562

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ...

Read more

จัดประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มก…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถา...

Read more

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ…

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิกา...

Read more

การประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ ครั้งท…

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะกรรมการการ...

Read more

พิธีเปิดการอบรมผู้บริหารครูโรง…

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบ...

Read more

 

การขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วยสาขาต่า…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้...

Read more

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก มา…

> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ต...

Read more

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคั…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง...

Read more

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ การเรียกผู้สอบเข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการคร...

Read more

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายป…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0...

Read more

 

คู่มือประเมิน

คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ดาวโหลดคู่มือ

Read more

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ลู…

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ลูกเสือ ยุวกาชาด และ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดาวโหลดไฟล์

Read more

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษ…

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียด

Read more

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีก…

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562 เทอม 1  Download

Read more

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาก…

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาปี 2562 ดาวโหลดไฟล์

Read more

แนวทางการพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาการศึกษาและกำกับดูแลการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ >>รายละเอียด<<  

Read more