วันที่ 30 กันยายน 2563.

นางภาวิณี ศรีดาคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษามอบหมายให้ นายสมชาย เขียวสะอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญกา...

Read more

กิจกรรมข่าวสาร วันที่ 29 กันยา…

วันที่ 29 ก.ย. 63. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุม กศจ.  กทม ณ.ห้องประชุมจันทร์เกษมกระทรวงศึกษาธิกา...

Read more

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำ...

Read more

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงานธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ...

Read more

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

      วันนี้นายอมรศักดิ์ ปิ่นทองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจอาคารเรียน ห้อง...

Read more

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ครบรอบ 3 ปี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ...

Read more

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นางประกาย ศรีคำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดอ...

Read more

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห...

Read more

 

 

เผยแพร่ผลงานงานวิจัย