การประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ ครั้งท…

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะกรรมการการ...

Read more

พิธีเปิดการอบรมผู้บริหารครูโรง…

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบ...

Read more

กิจกรรมวันมหาธีราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีถวายราชส...

Read more

โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้…

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 เป็นประธานเปิ...

Read more

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมนวัตกรรม…

ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ. จั...

Read more

พิธีปิดโครงการ English Boot Ca…

  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขา...

Read more

 

สถิติการรับสมัคร

สถิติการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี ...

Read more

มาตรการป้องกันการทุจริต

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์        เพือให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ง...

Read more

ประกาศรับสมัคร

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสำนัก...

Read more

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ การเรียกผู้สอบเข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการคร...

Read more

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายป…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0...

Read more

 

หลักเกณฑ์ต่างๆ

หนังสือนำส่ง ว287 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 Download แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคค...

Read more

แผนพัฒนาการศึกษา

  แผนการพัฒนาศึกษา พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565  Download   ...

Read more

แผนพัฒนา

  แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2561-2564  Download   ...

Read more

รายงาน

  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  Download    ...

Read more

รายงานการวิจัยเรื่อง การการศึก…

  รายงานการวิจัย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์   รายงานการวิจัยเรื่อง การการศึกษาความพึง...

Read more

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาครูโร…

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561   ...

Read more