วันที่ 12 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำ...

Read more

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงานธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ...

Read more

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

      วันนี้นายอมรศักดิ์ ปิ่นทองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจอาคารเรียน ห้อง...

Read more

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

ครบรอบ 3 ปี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ...

Read more

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นางประกาย ศรีคำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดอ...

Read more

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห...

Read more

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 256…

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ สาขาวิชาเอกสุขศึกษา...

Read more

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด...

Read more

 

 

เผยแพร่ผลงานงานวิจัย