วันที่ 21 ตุลาคม 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสมเดียว  เกตุอินทร์ นายจักกฤช. แก้วสุข  นางสาววิชุดา. แดนเมือง  ศึกษานิเทศก...

Read more

21 ตุลาคม 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสมเดียว  เกตุอินทร์ นายจักกฤช. แก้วสุข  นางสาววิชุดา. แดนเมือง  ศึกษานิเทศก...

Read more

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสมเดียว  เกตุอินทร์ นายจักกฤช. แก้วสุข  นางสาววิชุดา. แดนเมือง  ศึกษานิเทศก...

Read more

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการบุคลาก...

Read more

วันที่ 11 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน...

Read more

วันที่ 7 ตุลาคม 2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา09.00น. - 17.00น. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสมาชิกศูนย์เสมา...

Read more

วันที่ 6 ตุลาคม 2563

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิ...

Read more

วันที่ 2 ตุลาคม 2563

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมเดียว. เก...

Read more

 

 

เผยแพร่ผลงานงานวิจัย