9 เมษายน 2564

วันที่ 9  เมษายน  2564  นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง   ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรร...

Read more

วันที่ 9 เมษายน 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ร่วมพิธีเปิดโครงการเมืองต้นไม้อุต...

Read more

8 เมษายน 2564

วันที่ 8-10 เมษายน 2564 นายสมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุม...

Read more

วันที่ 7 เมษายน 2564

วันที่ 7 เมษายน 2564. นายสมเดียว เกตุอินทร์และนายวินัย เกตุมณี.  ร่วมงานจิตอาสาพัฒนาเนื่องในงานวันพร...

Read more

ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยก…

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิกา...

Read more

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหว...

Read more

วันที่ 19 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2563  นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะกรรมกา...

Read more

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

15 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น.-12.00 น. นายสมเดียว  เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ. อุตรดิตถ์ วิทยากรบรร...

Read more

 

 

เผยแพร่ผลงานงานวิจัย