ที่ ประกาศ/คำสั่ง
1 ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  Download
2 ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  Download