วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสังกัดท้องถิ่นและสังกัดเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ วณกร ภาพ/ข่าว