วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (สุภัคจิตต์ ภาพ/ข่าว)