นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ สาขาวิชาเอกสุขศึกษา จำนวน 8 ราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์