วันนี้นายอมรศักดิ์ ปิ่นทองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจอาคารเรียน ห้องเรียนสถานที่วัสดุอุปกรณ์และความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งใช้หลักสูตรของกรมการขนส่งทางบก นำโดยนางสุนันทินี อ่อนแพง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนพร้อมคณะกรรมการ โรงเรียนมีความพร้อมตามาตรฐานที่กำหนด นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาทักษะทางการขับรถยนต์และจักรยานยนต์ของคนอุตรดิตถ์