วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับ นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 17 และคณะ ในการประชุมชี้แจงการตรวจ ติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สังกัด สพม.เขต 39 , โรงเรียนหวัวเฉียว สังกัด สช. และ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (สิริณัฐ ภาพ/สุภัคจิตต์ ข่าว)