นางภาวิณี ศรีดาคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษามอบหมายให้ นายสมชาย เขียวสะอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์