ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านคสามารถในการนิเทศการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศผลรางวัลครุสดุดี ประจำปี 2565

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาโครงผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ (รอบที่ 2) และ (รอบที่ 2) เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ (รอบที่ 2)​

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาทุนโครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 (รอบที่ 2)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ กศจ.อุตรดิตถ์

ผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับรายการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ระกาศคณะกรรทการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เรื่อง เพิ่มเติมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

แก้ไขข้อมูลรายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

แก้ไขข้อความประกาศประชาสัมพันธ์ให้มีผู้มีสิทธิาอย ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2564

ประชาสัมพันธ์ให้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อยู่อาศัยปัจจุบันหรือทำงานปัจจุบัน

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

คุรุสภารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่1)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559

สรุปรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 (ย้ายลงตำแหน่งว่าง ปกติ) 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559

แนวทางการจัดทำรายงานเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560