หนังสือนำส่ง ว287 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

Download

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

Download

1.หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับวิชาการ สำนักงานพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ว10-48

Download

2.เกณฑ์ประเมินผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ

Download

3.เกณฑ์เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ตาม ว30-2560 ล่าสุด

Download

4.เกณฑ์โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ

Download