ที่ รายการแผนปฏิบัติราชการ / ไฟล์แนบ
1

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download

2

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)  Download

3

 

แผนการพัฒนาศึกษา พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์    Download

4

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ3ปี(พ.ศ.2562-2564)ศธจ.อุตรดิตถ์  Download

5

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์  Download

6 แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด(พ.ศ.2562-2564) ฉบับปรับปรุง Download
7 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ Download
8  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์ Download
9