พิมพ์
หมวด: ทั่วไป
ฮิต: 2242
ที่ รายการแผนปฏิบัติราชการ / ไฟล์แนบ
1

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)  Download

1

 

แผนการพัฒนาศึกษา พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์    Download

2

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ3ปี(พ.ศ.2562-2564)ศธจ.อุตรดิตถ์  Download

3

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์  Download

4 แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด(พ.ศ.2562-2564) ฉบับปรับปรุง Download
5 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ Download
6  
7