ข้อมูลติดต่อเรา

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา ถนนทางหลวงหมายเลข 11 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 2 ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ 055 429274 , 055 429276
โทรสาร 055 429272
Website : http://www.uttpeo.moe.go.th/
Facebook : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์