มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

จดหมายข่าว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ของสถานศ...

Read more

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสน...

Read more

วันที่ 13 กันยายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่...

Read more

9 เมษายน 2564

วันที่ 9  เมษายน  2564  นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง   ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรร...

Read more

วันที่ 9 เมษายน 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ร่วมพิธีเปิดโครงการเมืองต้นไม้อุต...

Read more

8 เมษายน 2564

วันที่ 8-10 เมษายน 2564 นายสมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุม...

Read more

วันที่ 7 เมษายน 2564

วันที่ 7 เมษายน 2564. นายสมเดียว เกตุอินทร์และนายวินัย เกตุมณี.  ร่วมงานจิตอาสาพัฒนาเนื่องในงานวันพร...

Read more

ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยก…

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิกา...

Read more

 

 

เผยแพร่ผลงานงานวิจัย