มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

พิธีปิดโครงการ English Boot Ca…

  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขา...

Read more

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขานรับนโยบายปราบโกงของรัฐบาล ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามตั้...

Read more

 

รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัคร คัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์...

Read more

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายป…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัด…

    ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิ...

Read more

ประกาศผลสอบเลือกนักศึกษาทุนพัฒ…

    ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้...

Read more

 

รายงานการนิเทศ

รายงานผลการนิเทศ ตรวจ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ...

Read more

สารสนเทศ

  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560  Download     ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2561...

Read more

วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑

 กิจกรรมการดำเนินงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให...

Read more

สรุปผลโครงการการฝึกอบรมบุคลากร…

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์   ...

Read more