มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

บรรจุ

บรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น กลุ่มวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยการขอใช้บัญ...

Read more

วันที่ 23 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากร...

Read more

กิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ บุค...

Read more

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมว...

Read more

วันที่ 13 ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการบุค...

Read more

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตคร...

Read more

 

ประกาศรับสมัคร พขร.

>>>> รายละเอียด <<<<...

Read more

การขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วยสาขาต่า…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้...

Read more

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก มา…

> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ต...

Read more

 

เผยแพร่ผลงานงานวิจัย