มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

วันที่ 18 มกราคม 2565 โครงการล…

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพ...

Read more

วันที่ 18 มกราคม 2565 งานวันยุ…

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบนางจรรย...

Read more

วันที่ 7 มกราคา 2565

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 06.00 น. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้า...

Read more

จดหมายข่าว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ของสถานศ...

Read more

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสน...

Read more

วันที่ 13 กันยายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่...

Read more

9 เมษายน 2564

วันที่ 9  เมษายน  2564  นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง   ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรร...

Read more

วันที่ 9 เมษายน 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ร่วมพิธีเปิดโครงการเมืองต้นไม้อุต...

Read more

 

ประกาศต่างๆ

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษ...

Read more

ตรวจสอบผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพ…

ผู้สอบคัดเลือก ฯ สามารถดูข้อมูลผลคะแนนของตนเอง ได้ที่เว็บไซต์  http://103.205.161.138  หัวข้อ  “ตร...

Read more

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ …

ดาวโหลดเอกสาร คลิกที่นี่  ...

Read more

 

เผยแพร่ผลงานงานวิจัย