มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

 

ตามที่สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์   จัดการ ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ขึ้น ในระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์  ตำบลงิ้วงาม  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัด อุตรดิตถ์ จึงขอสรุปผลการดำเนินงานตามรายละเอียดนี้ คลิก