มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

 

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

{pdf=images/PDF/manual/1.pdf|700|600|native}

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

{pdf=images/PDF/plan/plandevelopment.pdf|700|600|native}