มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

{pdf=images/PDF/manual/24.-raynganHR.pdf|700|600|native}