มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

{pdf=images/PDF/manual/25-2-.pdf|700|400|native}

ขั้นตอนการให้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

{pdf=images/PDF/planmattrakan25651.pdf|700|400|native}

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

{pdf=images/PDF/mattrakan25651.pdf|700|400|native}