มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

{pdf=images/PDF/manual/32.1.pdf|700|600|native}