มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

{pdf=images/PDF/planprevent.pdf|700|400|native}

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

{pdf=images/PDF/manual/35.--1.pdf|700|400|native}

{pdf=images/PDF/manual/35.--2.pdf|700|400|native}