มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

{pdf=images/PDF/manual/39.pdf|700|600|native}

Download คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

{pdf=images/PDF/manual/391.pdf|700|600|native}

Download สำเนารายงานการประชุมฯ

{pdf=images/PDF/publish/ITA256528042565.pdf|700|600|native}

Download เอกสารการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรต้านทุจริตฯ

ภาพกิจกรรมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรต้านทุจริตฯ