มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ได้มารายงานตัว เลือกสถานศึกษา และรับฟังคำชี้แจง จากศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการบรรจุและแต่งแต่งเข้ารับราชการฯ