มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สุภัคจิตต์ ข่าว)