มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

บรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น กลุ่มวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยการขอใช้บัญชีจาก กศจ.พิษณุโลก