มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีปิดโครงการศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ โดยมี H.E. Mr. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย, Mr. Andrew Glass ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล (British Council) ประเทศไทย, Mr. Nick Argles และ Ms. Jocelyn Pollak จากนิตยสาร Expat Life, วิทยากรเจ้าของภาษาจากบริติช เคานซิล, ผู้บริหารศูนย์พัฒนาครูฯ และ Thai Master Trainers เข้าร่วมงาน