มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบนางจรรยา ปานม่วง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565 ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี (สุภัคจิตต์ ภาพ/ข่าว)