มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ดร.พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาของโรงเรียนเจริญวิทยา ณ ห้องประชุมแก่นกะพี้ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สิริณัฐ ภาพ/สุภัคจิตต์ ข่าว)