มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน โดยมีนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้ (ผอ.พิไลวัลย์ ภาพ/สุภัคจิตต์ ข่าว)