มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ (สิริณัฐ ภาพ/สุภัคจิตต์ ข่าว)