มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (สิริณัฐ ภาพ/สุภัคจิตต์ ข่าว)