มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างและพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อผลิตและเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์