มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชื่นจิต โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดของสถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 60 คน