มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201149 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  คลิก

รายงานบัญชีเงินฝากคลัง  คลิก

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง   คลิก